Wealth & Family

Optimale bescherming van uw vermogen en uw familie

Als gespecialiseerde Private Risk Manager in het risicobeheer van uw vermogen en uw familie, bieden wij een gepersonaliseerde en discrete aanpak om uw behoefte te identificeren, om op maat oplossingen aan te bieden en om uw belangen te verdedigen bij de verzekeraars.

Overlijdensverzekering – Successierechten

 

 

Bescherm uw familie in geval van overlijden. Als het ergste zou gebeuren, zou uw erfgenamen een bedrag ontvangen om successierechten te dekken.

 

SIMULATIE

Klik hier om uw Successieverzekeringspremie te berekenen

 

Als particulier

Globale bescherming van het vermogen (kapitaal): om de te betalen successierechten te dekken
Schenking: om een periode van 3 jaar te dekken (goedkoper dan de 3% schenking belasting – zie lager)

 

Als vennootschap
Bedrijfsleidersverzekering: Garantie van een lening of aandeelhoudersovereenkomst
Individuele pensioentoezegging (IPT): uitsluitend bij overlijden (voor de begunstigden: maar wordt belast)

 

Type Overlijdensverzekering
1) Uitsluitend bij ongeval
2) Sudden Death (plotseling overlijden): ongeval + 10 plotselinge interne aandoeningen (Klik hier voor de Algemene Voorwaarden)
3) All Risk (alle oorzaken): ongeval en ziekte (Klik hier voor de Algemene Voorwaarden)

 

Alle oorzaken
Verzekering allerhande doodsoorzaken
Maximum leeftijd voor het afsluiten van de verzekering : 80 jaar
Looptijd: tussen 3 en 25 jaar (jaarlijks opzegbaar)
Betaling van de premies : constante jaarpremies (vast bedrag) /risicopremies (oplopend bedrag) /eenmalige premie (upfront)
Medische formaliteiten: medische onderzoeken ondergaan (in een medisch centrum) /kosten gedekt door de verzekering
Algemene formaliteiten: vragenlijst invullen i.v.m. sporten en reizen
Financiële formaliteiten: verantwoording van het economisch belang van de operatie (bankattest of notarisattest)

 

Voorbeeld
Mijnheer D. is 60, rookt niet en heeft een vermogen van 5 mios EUR. In geval van overlijden van Mijnheer D. moeten zijn erfgenamen (echtgenote en 2 kinderen) successierechten van ongeveer 1,5 mios EUR (30% van het vermogen) betalen.
Mijnheer D. wenst nog niet zijn successie te plannen maar will toch zijn familie beschermen voor de 10 komende jaren. Het ideale oplossing is dus een alle oorzaken overlijdensverzekering op 10 jaar af te sluiten (maar wel jaarlijks opzegbaar). In geval van overlijden, het bedrag van 1,5 mios EUR wordt door de verzekering betaald en het vermogen blijft intact.
Elke erfgenaam sluit een verzekeringscontract af.
Het totaal bedrag van de premies om 1,5 mios EUR op 10 jaar te dekken in geval van overlijden van Mijnheer D. is 9.900 EUR per jaar (dus alleen maar 0,2% per jaar van het vermogen van 5 mios EUR van Mijnheer D.)

 

Schenkingsrechten vs Overlijdensverzekering premies

De klassieke schenking (met een wachttijd van 3 jaar) gecombineerd met een overlijdensverzekering gedurende 3 jaar is vaak financieel voordeliger dan de geregistreerde schenking met betaling van de 3% belasting.

 

Schenking 1.000.000 € 1.600.000 € 2.600.000 € 3.300.000 € 5.000.000 €
Schenkingsrecht (3%) 30.000 € 48.000 € 78.000 € 99.000 € 150.000 €
Overlijdensverzekering 300.000 € 480.000 € 780.000 € 990.000 € 1.500.000 €
Vaste premie aan 55 2.800 € 4.400 € 6.900 € 8.300 € 12.100 €
Vaste premie aan 60 4.200 € 6.800 € 10.900 € 13.100 € 19.200 €
Vaste premie aan 65 6.700 € 10.900 € 17.300 € 20.900 € 30.700 €

 

Family Protect verzekering – Crisisbeheer

 

Globa Crisis – Family Protect verzekering

Bescherm uw familie tegen gevaarlijke situaties of crisis overal ter wereld dankzij de Family Protect verzekering en geniet 24u/24 van de exclusieve crisis- en veiligheidsbijstand van de Unity Resources Group.

 

Dekking
De Family verzekering dekt uw familie en staat haar bij in de volgende situaties :
• Kidnapping van een familielid met eisen van losgeld
• Express Kidnapping met geldafhaling
• Vasthouden van een gezinslid
• Gijzelneming
• Bedreiging met ontvoering of doodsbedreiging
• Afpersing of Chantage
• Cyberafpersing van sommige gevoelig persoonlijke gegevens
• Evacuatie van een risicogebied (op officieel advies of op advies van de bijstandsdienst)
• Verdwijning van een familielid gedurende een reis (na 36 uur)

 

Parameters
Verzekering die tot 20 leden van eenzelfde familie dekt: lijst met namen te overhandigen aan de verzekeraar Garanties (Limieten)
• Terugbetaling van het gestorte losgeld: 1.000.000 EUR
• Verlies van het losgeld gedurende het transport : 1.000.000 EUR
• Bijkomende uitgaven (reiskosten, veiligheidskosten, psychologische ondersteuning,…): 1.000.000 EUR
• Persoonlijke bezittingen: 15.000 EUR
• Antwoord op een dreiging: 50.000 EUR
• Opzoekingskosten in geval van verdwijning (na 36 uur): 50.000 EUR
• Evacuatiekosten uit een risicogebied: 150.000 EUR met 10.000 EUR per persoon
• Overlijden door ongeval: 500.000 EUR met 100.000 EUR per persoon

 

Crisis- en veiligheidsbijstand: de diensten van Unity Resources Group (www.unityresourcesgroup.com) zijn onbeperkt bereikbaar 24u/24 – 7d/7. Wereldwijde dekking met uitzondering van de volgende 9 landen: Afghanistan, Pakistan, Filippijnen, Syrië, Irak, Jemen, Nigeria, Somalië en Libanon.
Indicatieve jaarlijkse premie voor het hele gezin: 2.400 EUR (exclusief 9,25% belastingen)

 

Vermogensverzekering – Kunstverzekering

 

Verzekering materiële schade

• KUNSTverzekering (all risk): collecties, schilderijen, voorwerpen, juwelen
• Verzekering prestige woning: hoofdverblijfplaats of tweede verblijf
• Verzekering collectieauto’s: oldtimers of youngtimers / on track (op circuit)
• Nautische verzekeringen: boten, zeilboten, jachten
• Aeronautische verzekeringen: jets, helicopters

 

Wij verzekeren alle risico’s.

Stel ons uw vragen!