Lichamelijke schade

Lichamelijke schade

Of het nu om een individuele of een ploegsport gaat, een amateur sporter of een beroepssporter wordt onvermijdelijk blootgesteld aan een reeks risico’s. Bij het sporten wordt de mens met zijn limieten geconfronteerd, of het nu in een stadium, een sportzaal, een sportcentrum of in open lucht is.U bent een Professionele sportbeoefenaar of Manager : er zijn individuele ongevallenverzekeringsoplossingen om uw inkomen te waarborgen in geval van kwetsuur of ziekte. Deze waarborgen variëren naargelang van de ernst van de ongeschiktheid. Deze kan tijdelijk of definitief zijn (dit betekent het einde van een loopbaan). U leidt een Club : er bestaan verzekeringsoplossingen om lichamelijke schade te dekken en de uitbetaling van de lonen aan de spelers te waarborgen in het kader van loonovereenkomsten met een « No Cut »clausule. Voetbalclubs kunnen ook de overdrachtswaarde van een speler verzekeren om grote verliezen te vermijden in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval of permanente invaliditeit van een speler. U leidt een Sportbond: er bestaan oplossingen in geval van lichamelijke schade voor al uw leden of aangeslotenen. Het is de bedoeling de personen financieel te vergoeden in geval van ongeval met lichamelijke schade gedurende het sporten of op weg naar de sportactiviteit.

« Ongevallencontracten » op maat

Tolrip biedt u verzekeringen Lichamelijke Schade op maat aan, rekening houdend met uw specifieke behoeften.
Het is de bedoeling u in te dekken tegen financiële verliezen ten gevolge van een ongeval met lichamelijke schade (kwetsuur) en/of ziekte. Dit soort van contracten is 24u/24 en 7d/7 geldig, overal ter wereld en voor alle activiteiten.

Dit zijn de verschillende opties voor deze aanvullende dekking van een individuele ongevallenverzekering :

TYPE DEKKING

BESCHRIJVING

Overlijden ten gevolge van een ongeval

Kapitaal betaald in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval

Kapitaal bepaald in functie van de activiteiten van de verzekerde
Dekking om de familie van de sportbeoefenaar te beschermen
Dekking voor de clubs om de overdrachtswaarde van een speler te waarborgen

Einde loopbaan
Verlies van licentie

Kapitaal betaald in geval van permanente volledige invaliditeit ten gevolge van een ongeval (kwetsuur) en/of ziekte

Kapitaal bepaald in functie van de activiteiten van de verzekerde
Dekking om een reconversie van de sportbeoefenaar mogelijk te maken
Dekking voor de clubs om de overdrachtswaarde van een speler te waarborgen

Gewaarborgd Inkomen

Wekelijkse schadevergoeding betaald in geval van tijdelijke volledige ongeschiktheid ten gevolge van een ongeval (kwetsuur) en/of ziekte

» Vrijstelling van 4 weken
» Maximum 52 weken schadevergoeding

Schadevergoeding in functie van de activiteiten van de verzekerde
Dekking voor de clubs in geval van de contractuele NO CUT clausule op het loon

Medische kosten

Dekking van de behandelingskosten in geval van ongeval

» Medische kosten
» Hospitalisatiekosten
» Transport- en repatriëringskosten

Bedrag bepaald in functie van de activiteiten van de verzekerde
Vrijstelling moet worden bepaald

Wij verzekeren alle risico’s.

Stel ons uw vragen!