Event

Tolrip, specialist in Risk Management voor de organisatie van events 

Om een succesvol event te organiseren moet u risico’s durven nemen !
Het risico maakt integraal deel uit van de organisatie van een event. Gedurende een conferentie, een optreden, een sportevent, corporate of cultureel … kan het kleinste voorval of elke annulatie ten gevolge van een oorzaak buiten uw wil om (zoals brand, een terroristische bedreiging of slechte weersomstandigheden) ernstige gevolgen hebben voor het succes van het event, op het budget of het imago van de organisatoren.
Aangezien wij echt gespecialiseerd zijn in het beheer van risico’s gelinkt aan de organisatie van events, helpen wij u de door u genomen risico’s te optimaliseren. Wij staan u bij om alles wat op het spel staat bij de organisatie van een event te organiseren: samen met u bestuderen wij de mogelijke zwakke punten, de verantwoordelijkheid van eenieder en de gevolgen van een eventueel schadegeval. Wij bieden u verzekeringsoplossingen op maat aan om uw events sereen en met volle teugen te beleven.

Onze verzekeringsoplossingen voor de organisatie van events:

• Annulatieverzekering
• Burgerlijke aansprakelijkheid Organisator
• Individuele verzekering – Image Protect

Annulatieverzekering 

U bent gedekt in geval van annulatie of uitstel van uw event.
Om financiële verliezen te vermijden indien u niet zou in staat zijn het event te laten doorgaan, bestaan er oplossingen, in de vorm van een annulatieverzekering. Een annulatieverzekering op maat heeft tot doel u in te dekken tegen het risico op belangrijke financiële verliezen in geval van annulatie of uitstel van een event ten gevolge van een oorzaak buiten uw wil om (zoals brand op de plaats van het event bijvoorbeeld).

Er zijn verschillende uitbreidingen op de basisdekking in geval van annulatie (naargelang van uw behoeften):

TYPE UITBREIDING

BESCHRIJVING VAN DE DEKKING

Terrorisme

Annulatie ten gevolge van terroristische handeling of bedreiging (verklaard door de overheid).

Nationale Rouw

Annulatie ten gevolge van Nationale Rouw verklaard door de overheid (met inbegrip van terrorisme)

Slechte weersomstandigheden

Voor events in open lucht, annulatie ten gevolge van slechts weer (regen, wind, onweer, storm, enz.…)

Niet-opdaging

Annulatie omdat de artiest of een andere belangrijke figuur niet beschikbaar is omwille van ziekte of andere reden (transport)

Gedwongen schaarste van het Publiek

Annulatie omwille van de afwezigheid van meer dan 30% van het Publiek door een unieke oorzaak

Besmettelijke ziekte

Annulatie omwille van de invoering van een quarantaine ten gevolge van een besmettelijk virus (communicable disease)

Materiële schade

Materiële schade aan de uitrustingen of de installaties

Het verzekerde bedrag komt overeen met:
» De kosten van het event : alle organisatiekosten worden gedekt
» Of de inkomsten uit het event: naast de kosten worden ook uw winsten gedekt

Indien nodig, kunnen we deze annulatieverzekering ook aanvullen met:
» Een dekking « Burgerlijke aansprakelijkheid Organisator » voor materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door de organisator
» Een dekking « Individuele ongevallen » voor de deelnemers, bij ongeval met lichamelijke schade

Burgerlijke aansprakelijkheid Organisator

Een verzekering tegen schade veroorzaakt aan derden

Als organisator van events kunt u aansprakelijk worden gesteld bij een voorval of ongeval gedurende de manifestaties die u op niet regelmatige basis organiseert, zowel in geval van lichamelijke als materiële schade aan derden.

Het kan gaan om fysieke en materiële schade waarvan uw gasten, bezoekers, exposanten, … het slachtoffer kunnen zijn in het kader van een event zoals een concert, een tentoonstelling, een commerciële beurs. Uw vereniging en haar medewerkers, of ze nu bezoldigd worden of vrijwilligerswerk doen, zijn ook gedekt voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt gedurende uw event.

Individuele ongevallen

Een verzekering die de directe aansprakelijkheid van de organisator dekt en dus uw reputatie

Als organisator van events, vult de individuele ongevallenverzekering de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan. Indien het evenementenbureau financieel tekortschiet of wanneer zich een ernstig ongeval met lichamelijke schade voordoet gedurende het event of de voorbereiding ervan, kan de ondernemingsleider van het evenementenbureau persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit risico vergt een dekking van het type ‘Image protect’ die het imago en de reputatie van de organisator dekt in geval van ongeval met lichamelijke schade. Deze verzekering dekt ook het eigen vermogen als er zich eventueel een ongeval zou voordoen.

Wij verzekeren alle risico’s.

Stel ons uw vragen!