Overwinningspremie

Overwinningspremie – Niet-kwalificatie

Clubs of sponsors voorzien erg vaak premies of financiële boni in geval van overwinning of behaalde resultaten. Deze boni maken het voorwerp uit van contractuele overeenkomsten. Het is bijgevolg essentieel dat deze willekeurige uitgaven optimaal worden beheerd, vooral via de overdracht van het risico naar een verzekeraar.
Tolrip stelt ook « niet-kwalificatie » verzekeringen voor om de financiële winstderving te dekken voor Clubs, Bonden of Sponsors als deze vroegtijdig worden uitgeschakeld.

Wij verzekeren alle risico’s.

Stel ons uw vragen!