Weather

Beheer van risico’s inherent aan weersomstandigheden

Risk Management is ook van toepassing op risico’s die inherent zijn aan weersomstandigheden (Weather Risk Management). Het gaat meer bepaald over de mogelijke negatieve impact van de weersomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen (regenval, temperaturen, enz.…) op uw activiteit of uw project.

Laat het weer de slaagkans van uw projecten niet teniet doen

De oorzaken kunnen verschillende effecten hebben op tal van factoren die bepalend zijn voor het welslagen van uw project: de omvang, de tijdspanne, de kostprijs en de kwaliteit. Al deze elementen kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële resultaten die u terecht verwacht te halen. Tolrip biedt u verzekeringsformules op maat aan die deze risico’s dekken en bijdragen aan het welslagen van uw projecten.

KLIK HIER

Het weer (regenval/temperatuur) kan een negatieve invloed hebben op tal van activiteiten :

• Retail en distributie: impact op de verkoop en de omzet
• Event: deelneming en aanwezigheid op een event in open lucht
• Reizen: in de onmogelijkheid verkeren een georganiseerde verplaatsing te doen of te reizen
• Landbouw: beperking van de volumes of de kwaliteit van de productie
• Bouw: respecteren van de termijnen op een werf
• Transport en logistiek: in de onmogelijkheid verkeren goederen aan te voeren
• Energie: impact op de productie of energietransport

Wij verzekeren alle risico’s.

Stel ons uw vragen!