M&A Transaction

Om een M&A deal succesvol te laten verlopen, moet men durven risico’s te nemen !

Wij zijn de specialist in het beheer van transactierisico’s bij M&A en kunnen u dan ook discreet helpen de risico’s die u hebt genomen te optimaliseren.

De M&A transactierisicoverzekering is er om bepaalde risico’s, voornamelijk die risico’s die te maken hebben met de garanties voor passiva, over te dragen aan een verzekeraar,. Anders gezegd, deze verzekering beschermt de koper of de verkoper of de koper van een onderneming tegen de financiële verliezen die zouden kunnen voortvloeien uit een onnauwkeurige verklaring of een garantie die werd vernoemd in de aankoopovereenkomst (SPA).
Men spreekt hier over Warranty & Indemnity Insurance.

De verzekering voor transactierisico’s dekt de eventuele leemtes die zouden kunnen opduiken in het kader van een overeenkomst die werd afgesloten tussen twee partijen. De verkopers kunnen zo de blootstelling aan het financiële risico beperken. De kopers kunnen zich echter op deze verzekering berusten om hun investering te beschermen tegen onverwachte financiële verliezen. Ze kunnen er zich op beroepen voor het geval er na afloop van de transactie gebreken zouden blijken.

De reikwijdte van de M&A Warranty verzekeringspolis moet worden vooropgesteld vóór en gedurende de onderhandelingen en de risico’s moeten door beide partijen in onderlinge overeenstemming worden bepaald.

Een verzekering die fusies en overnames vergemakkelijkt

De verzekering voor transactierisico’s is er om eventuele meningsverschillen tussen de onderhandelende partijen te verzoenen. We stellen vast dat steeds meer verkopers die een « clean exit » wensen van de kopers eisen dat ze een verzekering nemen (Warranty Insurance).

De verzekering voor transactierisico’s heeft tal van voordelen :

• Vlotter verloop van de fusie of de overname omdat men zich baseert op de verzekering (risk transfer)
• De verantwoordelijkheden van beide partijen worden vlotter met elkaar gedeeld
• De slaagkans van de operatie vergroten
• De prijs is interessanter voor één van beide partijen of voor beiden

Dit type van verzekeringen (Warranty Insurance) dekt onbekende risico’s die voortvloeien uit leemten die kunnen opduiken in een overnameovereenkomst (SPA). Andere types van transactierisicoverzekeringen zijn mogelijk wanneer er (financiële of ecologische) risico’s werden geïdentificeerd.

De verschillende types van transactierisicoverzekeringen

Seller-Side Warranty Insurance : deze verzekering beschermt de verkoper tegen een tekortkoming aan de financiële aansprakelijkheid van de koper in geval van geschil.

Buyer-Side Warranty Insurance : deze verzekering beschermt de koper tegen financiële verliezen die zouden voortvloeien uit onnauwkeurige verklaringen of garanties die door de verkoper werden vermeld (financiële situatie, fiscale informatie, contracten, arbeidsongeschiktheid, personeel, …).

Wat zijn de kernparameters van een verzekering Garanties voor passiva (Warranty & Indemnity Insurance) ?

De duur van de dekking (policy period) : deze komt overeen met de duur van de transactie (SPA time limitation) hetzij gewoonlijk 7 jaar maximum, maar de dekking kan worden verlengd.

Premie (premium) : tussen 1 en 2% van het verzekerde bedrag – eenmalige premie, betaalbaar bij de inwerkingtreding.

Kalender time schedule) : 2 tot 3 dagen om een intentieverklaring in het dienen, ongeveer 8 tot 10 dagen om een prijsofferte voor te leggen.

Toegevoegde waarde van Tolrip

• Gepersonaliseerde opvolging van het dossier

• Discretie

• Professionalisme

• Optimale uitvoering

Wij verzekeren alle risico’s.

Stel ons uw vragen!